MEGAMOT Mieczysław Hebda

Nazwa projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Megamot Mieczysław Hebda "Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie trwania projektu." Wartość projektu: 202235,31 PLN Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 202235,31 PLN

Złomowanie i skup pojazdów

Przyjmujemy do demontażu i złomowania samochody oso­bowe i ciężarowe wszystkich marek, wystawiamy zaświad­czenie uprawniające do jego wyrejestrowania.

Sprzedaż pojazdów

Prowadzimy handel samo­chodami osobowymi, cię­żarowymi, pojazdami specja­lnego przeznaczenia. W swo­jej ofercie posiadamy rów­nież naczepy typu LOHR.

Sprzedaż części

Zajmujemy się sprzedażą części samochodowych uży­wanych jak i nowych. Posia­damy w swoim asortymencie części samochodowe do wszelkich marek pojazdów.

Naprawa samochodów

Posiadamy wieloletnie do­świadczenie w komplekso­wych naprawach samocho­dów każdej marki dbając o najwyższą jakość świadczo­nych usług bez zbędnych kosztów.

Stacje kontroli pojazdów

Zapewniamy przeglądy reje­stracyjne pojazdów osobo­wych, ciężarowych oraz poja­zdów wyposażonych w insta­lacje gazową. Oferujemy również inne usługi diagno­styczne.

Ubezpieczenia

Dzięki współpracy z wieloma wiodącymi na polskim rynku towarzystwami ubezpiecze­niowymi nasza firma może zaproponować Państwu; naj­lepsze oferty, dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Autotransportery

Zajmujemy się sprzedażą i serwisem pojazdów specjalnych, autotransporterów marki LOHR, ROLFO, Kassbohrer, oraz han­dlem częściami zamiennymi.

Transport międzynarodowy

Nasze usługi transportowe są świadczone na terenie wszystkich Państw Unii Eu­ropejskiej, transportujemy samochody osobowe i ciężarowe.

Pomoc drogowa

Oferujemy profesjonalną po­moc dzięki specjalistycznym pojazdom ratownictwa dro­gowego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h na dobę.